CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

Žádost o zdravotnickou dokumentaci osoby blízké

Kdo může požádat o zdravotní dokumentaci osoby blízké?

O nahlížení do zdravotnické dokumentace pacienta, pořízení výpisů a kopií ze zdravotnické dokumentace můžete žádat pouze v případě, že vás k tomu pacient zmocnil. V takovém případě jste uveden/a v jeho zdravotnické dokumentaci jako oprávněná osoba. Pokud nejste uvedeni ve zdravotnické dokumentaci, musíte doložit písemný souhlas pacienta s jeho úředně ověřeným podpisem. Níže je popsán návod, jak při podávání žádosti postupovat krok za krokem.

Formulář - Souhlas pacienta

 

Jak požádat o nahlédnutí do dokumentace blízké osoby?

Vyplňte formulář žádosti (viz odkaz níže) a předejte ho na podatelnu nemocnice, případně zašlete na adresu kanceláře vedení nemocnice:

  • Nemocnice České Budějovice, a. s., kancelář vedení společnosti, B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Pověřená osoba vás bude kontaktovat na vámi uvedené telefonní číslo s návrhem možných termínů k nahlédnutí do zdravotní dokumentace vaší osoby blízké.

Pro nahlížení do dokumentace budete potřebovat váš občanský průkaz nebo jiný srovnatelný doklad totožnosti a písemný souhlas pacienta s jeho úředně ověřeným podpisem, pokud nejste uvedeni ve zdravotnické dokumentaci pacienta.

Formulář - Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace

Formulář - Souhlas pacienta

 

Jak podat žádost o pořízení kopií nebo o výpis z dokumentace?

Co budete k podání žádosti potřebovat?

  • vyplněný příslušný formulář
  • občanský průkaz/pas
  • v některých případech písemný souhlas pacienta s jeho úředně ověřeným podpisem
  • finanční prostředky na uhrazení poplatku

Formulář s žádostí o kopii zdravotnické dokumentace osoby blízké, viz níže, je také dostupný v kontaktní místnosti vedení nemocnice. Vyplněný formulář předejte na podatelnu spolu s dokladem totožnosti (občanský průkaz, pas). Dále přiložte písemný souhlas pacienta (viz formulář níže) s úředně ověřeným podpisem, pokud nejste uvedeni ve zdravotnické dokumentaci pacienta jako osoba oprávněná k pořízení kopií, výpisů ze zdravotnické dokumentace.

Z dokladu totožnosti si vyhotovíme fotokopii. Na tuto kopii uvedete, že souhlasíte s poskytnutím kopie příslušného dokladu a toto prohlášení podepíšete. Tím budeme mít ověřeno, že žadatel je osoba oprávněná dokumentaci obdržet a že se citlivá data nedostanou do nesprávných rukou.

Žádost nám můžete doručit také poštou. Vytiskněte ji a vyplňte, přiložte kopii občanského průkazu/pasu, na kterou napište, že souhlasíte s poskytnutím kopie. Pod souhlas se podepište. Nakonec přiložte formulář - Souhlas pacienta s jeho úředně ověřeným podpisem.

Pokud z nějakého důvodu nechcete posílat kopii občanského průkazu, lze ji nahradit žádostí s úředně ověřeným podpisem, který bude stvrzovat, že údaje uvedené v žádosti souhlasí s údaji na občanském průkazu/pasu.

Žádost odešlete na adresu kanceláře vedení nemocnice:

  • Nemocnice České Budějovice, a. s., kancelář vedení společnosti, B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Po zpracování žádosti vám telefonicky sdělíme, kdy si můžete přijít kopii dokumentace (oproti platbě) vyzvednout, případně vám ji zašleme.

Nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů a kopií ze zdravotnické dokumnetace není z provozních důvodů možné provést na počkání. Vaše žádosti však budou vyřízeny v co nejkratší možné době, s ohledem na provoz daného oddělení a administrativní náročnost, přičemž zákonná lhůta je 30 dní. Čekací lhůtu se v rámci aktuálních možností snažíme zkrátit.

Formulář - Žádost o zdravotnickou dokumentaci osoby blízké

Formulář - Souhlas pacienta

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Jihočeský Kraj Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace