CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

Komu jsou poskytovány informace o pacientovi

Kdo může žádat o poskytnutí informace o hospitalizovaném pacientovi?

Informaci o zdravotním stavu pacienta můžeme ze zákona poskytnout pouze osobě uvedené ve zdravotní dokumentaci pacienta (tzv. osoba blízká). Informace lze poskytnout také osobě určené jako opatrovník (pokud je hospitalizovaná osoba nesvéprávná).

Osoby, které jsou oprávněné informaci obdržet, si určuje sám pacient při příjmu do zdravotnického zařízení. Tyto osoby jsou zapsány v jeho chorobopisu. Pokud pacient není ve stavu, kdy je schopen oprávněné osoby určit, mohou být o jeho aktuálním zdravotním stavu informovány osoby blízké. Předpokládá to však, že pacient v minulosti nevyslovil zákaz poskytování informací těmto osobám.

Kdo je osoba blízká?

Podle platného občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. je osoba blízká definována takto:

  • Příbuzný v řadě přímé, tj. sourozenec a manžel/manželka, nebo partner podle zákona upravující registrované partnerství.
  • Jiné osoby v rodinném poměru se pokládají za osoby sobě navzájem blízké v případě, kdy újmu jedné z nich by druhá osoba pociťovala jako sobě vlastní. Má se proto za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené a také osoby v trvalé domácnosti.

Nejčastější osoby blízké v názorném diagramu:

Nejčastější osoby blízké v názorném diagramu:

Jaké doklady jsou k doložení totožnosti potřeba?

Po osobě blízké lze k prokázání totožnosti požadovat předložení občanského průkazu, popřípadě vyplnění čestného prohlášení. Prohlášení se zakládá do zdravotní dokumentace.

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace