CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

Školní výuka během hospitalizace

Nemocnice disponuje vlastní mateřskou a základní školou. Díky tomu zabezpečuje kontinuitu výchovy a vzdělávání žáků po dobu jejich hospitalizace.

Ve spolupráci se zaměstnanci nemocnice usilujeme o to, aby se zde Vaše děti cítily co nejlépe.

Kontakty:
Kabinet ZŠ: 387 872 971, Ing. Ivana Šimáková - mobil 739 755 744. Kontakt s učiteli je možný také prostřednictvím staničních sester jednotlivých oddělení.

Základní škola:
Výuka dětí probíhá v dopoledních hodinách
Personální zabezpečení: Ing. Ivana Šimáková, Mgr. Milan Beníšek.

Učební plány každého žáka jsou individuální a variabilní v závislosti na délce hospitalizace. Dopoledne se děti učí češtinu, matematiku a cizí jazyk. V případě delšího pobytu i ostatní předměty. Výuka probíhá individuálně s ohledem na zdravotní stav žáka. Po propuštění dítěte domů, pokud byla jeho hospitalizace delší než 14 dnů, zasílají pedagogové kmenové škole tzv. osobní záznam žáka. Tato zpráva obsahuje informace o probíraném učivu, rozsahu výuky, žákově přístupu a jeho chování.

Školní družina:
V odpoledních hodinách se na stanici velkých dětí (2. patro pavilonu D) věnuje volnočasovým aktivitám dětí vychovatelka. Personální zabezpečení: Alena Papežová.

Školní družina ráda uvítá jakýkoli materiál, který je možno s dětmi použít při výtvarných
a pracovních činnostech (papíry, zbytky látek, vln, plsť, pastelky atd.).

Mateřská škola:
Mateřská škola je umístěna v 1. patře na stanici pooperační a poúrazové péče v pavilonu D. S dětmi zde pracuje učitelka mateřské školy. Do práce s dětmi se mohou zapojit též jejich rodiče. Personální zabezpečení: Petra Pavelková.

Pobyt dětí v mateřské škole přispívá k odpoutání pozornosti dítěte od vlastní nemoci, čímž napomáhá při uzdravování. Při výtvarných činnostech a při společné dramatizaci pohádek s paní učitelkou zapomínají děti na svá trápení a na stesk po domově. Učitelka respektuje přání dětí
i rodičů. Zároveň vede děti k získávání sociálních dovedností a společenských návyků.

V herně jsou dětem k dispozici hračky a stolní hry. Dětem, které jsou upoutané na lůžko, je věnována individuální péče přímo na pokoji. Děti můžou sledovat svoje oblíbené pohádky v televizi nebo na DVD.

Další školní akce:
V průběhu školního roku zajišťuje škola různé vzdělávací, kulturní a společenské akce: besedy, soutěže, mikulášské a vánoční besídky, divadelní představení. K nejúspěšnějším akcím ZŠ na dětském oddělení patří již patnáct let akce STONOŽKA - HNUTÍ NA VLASTNÍCH NOHOU. Je to mírové hnutí mezinárodního významu, které se řídí heslem: DĚTI S LÁSKOU – DĚTI DĚTEM. Děti malují obrázky, vánoční přání a vyrábějí drobné předměty, jejichž prodej během stonožkového týdne pomáhá nemocným a postiženým dětem v Česku i ve světě.

Rádi uvítáme Vaše názory a připomínky na emailových adresách: specskoly.cb@cmail.cz nebo specskoly.cz@volny.cz.

 

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Jihočeský Kraj Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace