CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

Poučení pro dárce krve

Doporučení výboru Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP
č. STL2007_01 ze dne 12. 4. 2007 verze 4 (2012_04)
 
  

Poučení dárce krve

 

I. Práva dárcE

 
Dárce má právo:
·
 • kdykoliv změnit své rozhodnutí o darování krve a odstoupit od odběru
 • klást dotazy ohledně dárcovství krve a okolností odběru
 • na informace o významu dobrovolného a neplaceného dárcovství
 • na podrobné vysvětlení metody a typu odběru krve a/nebo jejích složek včetně možných rizik spojených s odběrem
 • na podrobné vysvětlení důvodů, které brání darování krve či krevní složky pro možné ohrožení zdravotního stavu dárce nebo možné ohrožení zdraví příjemce transfuzního přípravku z nich vyrobeného
 • vědět o způsobech předodběrového vyšetření (laboratorního a klinického) a o povinných vyšetřeních, kterým je podrobena darovaná krev
 • vědět, jaké jsou možnosti dalšího zpracování a využití krve a krevních složek
 • na informaci o tom, že odebraná krev a její složky budou použity uvedeným způsobem, jen pokud splní kritéria bezpečnosti a jakosti
 • na informace o svém zdravotním stavu a výsledku povinných laboratorních vyšetření
 • na soukromí při pohovoru s lékařem a během klinického vyšetření
 • na ochranu před zneužitím jakýchkoliv informací týkajících se darování jeho krve a jeho zdravotního stavu
 • na informaci o uchovávání osobních dat a dalších údajů o zdravotním stavu a o jejich ochraně před zneužitím dle platných zákonů
 
Zařízení transfuzní služby má konečnou odpovědnost za jakost a bezpečnost odebírané krve a krevních složek, proto má právo definitivně rozhodnout o přijetí či vyřazení dárce. Právo příjemců transfuze na ochranu jejich zdraví převažuje nad jakýmikoli jinými skutečnostmi, včetně přání jednotlivců darovat krev6.   
 

II. Riziko pro dárce krve

 
Odběr krve či krevních složek ne zcela zdravému dárci
Odběr krve či krevních složek může poškodit ne zcela zdravého dárce, proto provádíme základní vyšetření, která slouží ke všeobecnému posouzení zdravotního stavu dárce.
Všechny abnormální nálezy jsou dárci oznámeny. Za dočasné nebo trvalé vyřazení z dárcovství odpovídá lékař transfuzního zařízení. O důvodech dočasného nebo trvalého vyřazení z dárcovství je dárce informován.
 

Nežádoucí reakce na odběr

  Jako nežádoucí reakce na odběr (komplikace) se může objevit:
 • krevní výron, modřina (špatný vpich, krvácení do podkoží po vpichu), riziko této komplikace lze snížit řádným stlačením místa vpichu po odběru
 • celková reakce, mdloby, které jsou způsobeny ne dost rychlým přizpůsobením krevního oběhu změnám při odběru nebo nepřiměřenou psychickou reakcí; ke mdlobě dochází nejčastěji u dárců hladovějících, unavených a při příliš rychlém opuštění odběrového křesla
 • u přístrojových odběrů (kde je krev mimotělně míšena s protisrážlivým roztokem) může dojít vlivem kolísání hladiny vápníku k drobným svalovým záškubům (obvykle trnutí jazyka, mravenčení rtů apod.), pokud by nebyl vápník podán nebo rychlost odběru upravena, mohlo by dojít i k větším křečím; důležité je, aby dárce byl řádně poučen a hlásil již první příznaky (zcela výjimečně by mohlo dojít k podobným komplikacím i z jiných příčin, zásady jejich prevence i průběh jsou obdobné)
 
Všechen materiál používaný k vlastnímu odběru krve, krevních složek i k odběru krve k laboratornímu vyšetření je zásadně k jednorázovému použití.
Žádné riziko přenosu jakékoli krví přenosné infekce na dárce nehrozí!
 
 

III. Ohrožení příjemce krevní transfuze

 
Léčba krví a krevními složkami přináší příjemci transfuze riziko přenosu infekční choroby od dárce krve. Krví přenosných infekcí je celá řada, z praktického hlediska jsou však nejvýznamnější infekční žloutenka typu B, infekční žloutenka typu C a AIDS.
 
Riziko přenosu infekce výběrem vhodného dárce krve se snažíme snížit vyšetřením odebrané krve.

 Výběr dárce

Riziko výskytu nemoci přenosné krví trvale nebo dočasně zvyšuje například:
 
· sexuální chování1, 2, zejména: (v závorkách je uvedena minimální doba vyřazení po skončení takové aktivity)
· pohlavní styk mezi muži (platí i pro sexuální partnerku tohoto muže) (12 měsíců)3, 4
· pohlavní styk s osobou infikovanou HIV nebo nemocnou AIDS (12 měsíců)2
· střídání náhodných sexuálních partnerů, skupinový sex (6 měsíců)3
· pohlavní styk provozovaný pro peníze nebo drogy (prostituce), jejich stálí sexuální partneři (trvale)3, 4
· pohlavní styk s osobou provozující prostituci (12 měsíců)2, 4
· pohlavní styk s osobou, která užívá injekční drogy (12 měsíců)3
· úzký kontakt s nemocným s infekční žloutenkou (společná domácnost, sexuální kontakt) (6 měsíců)1,2
· výskyt Creutzfeldt-Jakobovy nemoci a jejích variant (vCJD = BSE, TSE) v rodině (trvale)1, 2
· pobyt ve Velké Británii a Francii (nad 6 měsíců) v letech 1980-1996 (teoretické riziko variantní Creutzfeldt-Jakobovy nemoci)1
· tetování, propichování uší, body piercing, akupunktura apod. (6 měsíců)1, 2
· potřísnění sliznice nebo poraněné kůže infekčním materiálem (6 měsíců)1, 2
· endoskopické vyšetření (např. žaludku, střev, močových a dýchacích cest) (6 měsíců)1, 2
· transfuze (podání transfuzního přípravku) (6 měsíců; pokud byla podána v zahraničí před rokem 1996, trvale)1
· léčba přípravky lidského původu např. pro růstové a vývojové poruchy (lidský růstový hormon)
(trvale)1, 2
·operace (6 měsíců)1, 2
· transplantace s použitím štěpu zvířecího původu (trvale); transplantace s použitím tkáně nebo buněk lidského původu (6 měsíců; trvale v případě transplantace tvrdé pleny mozkové, ušního bubínku nebo rohovkového štěpu)1, 2
· pobyt v nápravném zařízení (vězení) (6 měsíců)3
· léčba nebo sledování pro pohlavní chorobu (syfilis, kapavka) (12 měsíců)1, 2  
· toxikomanie a alkoholismus (trvale)3
· užívání injekčních drog1, 2, steroidů nebo hormonů nepředepsaných lékařem1 (i v minulosti) (trvale) 
 
 
Máte právo klást otázky týkající se odběru a právo kdykoliv od odběru ustoupit.
 
V případě pochybností se poraďte s lékařem transfuzního oddělení nebo přistupte k samovyloučení.
 
 
Samovyloučení
Pokud si uvědomíte, že by Vaše krev mohla ohrozit příjemce transfuze, prosíme, od odběru odstupte nebo o této skutečnosti informujte pracovníky transfuzního oddělení či odběrového střediska.
 

Další rizika

Příjemce transfuze může být ohrožen i některými léky, které dárce užívá nebo užíval. Dlouhodobě jsou z dárcovství vyřazeni lidé, kteří užívají některé léky (tablety, injekce) na léčbu akné, lupénky, vypadávání vlasů, zbytnění prostaty apod. - isotretinoin (např. Accutane, Roaccutane), etretinat (např. Tegison, Tigason), acitretin (např. Neotigason), finasterid (např. Finex, Penester, Propecia, Proscar), dutasterid (např. Avodart)3, 4, 5. Délka vyřazení dárce závisí na léku a na způsobu podávání.
 
 
Riziko přenosu infekce zvyšuje pobyt v některých zemích. Za rizikový se považuje dlouhodobý pobyt v tropických zemích, v zemích s výskytem malárie1, 2, Chagasovy choroby1, 2 nebo horečky Q1, 2, pobyt v zemích se zvýšeným výskytem infekčních nemocí (např. infekční žloutenky, aj.)
  

Vyšetření odebrané krve

Kromě vyplnění předodběrového dotazníku, laboratorní kontroly a vyšetření zdravotnickým pracovníkem (pohovor) vyšetřujeme každou krev (plazmu, krevní destičky) odebranou k výrobě transfuzních přípravků na přítomnost známek infekce:
 
 · HBV (žloutenka B)                                             · HIV (původce AIDS)
· HCV (žloutenka C)                                              · syfilis (lues, příjice)
 
I přes uvedený způsob vyšetření nejsme schopni zaručit příjemci krve naprostou bezpečnost (např. proto, že test může být založen na průkazu protilátek a dárci může „trvat“ několik týdnů, než protilátku po „nakažení“ vytvoří). Spolupráce s dárcem a naprostá důvěra má tedy zásadní význam. V případě nevyhovujících výsledků laboratorních vyšetření budete informováni.
Průkaz infekce dárce HIV, HBV, HCV, nebo jiných závažných krví přenosných infekcí jsou důvodem vyloučení dárce z dalšího dárcovství.
Údaje o zdravotním stavu dárce uchováváme v jeho dokumentaci a při zachování zásad lékařského tajemství poskytujeme část z nich do Národního registru transfuzní služby.
Vám odebraná krve a její složky budou použity pouze v případě, že budou vyhovovat požadavkům na jejich bezpečnost a jakost.
 

            ZMĚNA ZDRAVOTNÍHO STAVU PO ODBĚRU

Pokud v období krátce po odběru došlo u vás k rozvoji infekční choroby, která by mohla ohrozit příjemce transfuze, informujte, prosíme, zařízení transfuzní služby.
 
 
 
Literatura
1. Vyhláška MZ ČR 143/2008 Sb. O stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi) ve znění pozdějších předpisů
2. Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components. 16th edition, Strasbourg, Council of Europe, 2011.
3. Doporučení výboru STL
4. Příklad dotazníku, uvedený v citaci 2
5. Minimální požadavky na lidskou plazmu pro frakcionaci získanou plazmaferézou nebo z plné krve, Baxter
6. Rezoluce Komise ministrů Rady Evropy CM /Res (2008)5
Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Jihočeský Kraj Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace