CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

Historie onkologického oddělení

 

Až do roku 1948 byla léčebná péče o onkologicky nemocné věcí jednotlivých oborů bez vzájemné spolupráce a bez možnosti zajištění komplexní péče. Léčba zářením měla ve zdejší nemocnici v Českých Budějovicích určitou tradici v podobě léčby nenádorových a některých nádorových onemocnění hloubkovým rentgenem, umístěném na interním oddělení již před rokem 1945 (prim. MUDr. Michl). Podobné rtg přístroje měli i v okresních nemocnicích ve Strakonicích, Písku a v Táboře (prim. MUDr. Boreš). Prováděla se rovněž léčba zářením převážně nenádorových onemocnění. Léčba nádorových onemocnění byla spíše výjimkou. Na svou dobu moderní endokavitární léčbu zářením (brachyterapii) zavedlo u rakoviny dělohy gynekologické oddělení, vedené primářem MUDr. Příbrzským, již před druhou světovou válkou, pomocí celulek s radonem. Jinak nemocní se zhoubným nádorem, zejména pokud to jejich sociální postavení dovolovalo, vyhledávali pomoc na klinikách a speciálních ústavech v Praze.

Po druhé světové válce, kdy došlo po šesti letech stagnace k výraznému rozvinutí léčebně preventivní péče na nejrůznějších úsecích zdravotnictví, se ukázalo, že dosavadní soustředění léčby nemocných se zhoubnými nádory neoperativními metodami, tehdy především léčbou zářením, již nemůže být jako dříve vyhrazeno jen dvěma ústavům v českých zemích, a to v Praze a v Brně. Neodpovídalo to ani rozsahu potřebné péče ani dostupnosti pro nemocné.

Kompletní historie oddělení do roku 1993 k nahlédnutí - ZDE

 

Ve druhé polovině 80. let bylo rozhodnuto o výstavbě nového onkologického pavilónu (Onkologického centra) v horním areálu krajské nemocnice. Nová budova byla projektována jako ucelené centrum pro komplexní léčbu nádorů, bylo počítáno kromě na svou dobu špičkově vybaveného úseku radioterapie a tří lůžkových stanic se stanicí onkologické intenzívní péče také s onkologickou operační léčbou – onkochirurgií, onkogynekologií, onkourologií, atd. V roce 1992 již za primáře MUDr. Jana Fischera byl dokončen trakt ozařoven a byl zahájen provoz na dvou lineárních urychlovačích firmy Varian – pacienti byli na ozařování dováženi z oddělení, sídlícího stále ještě v původním dolním areálu krajské nemocnice. V roce 1993 byla dokončena celá budova Onkologického centra a původní RTO se přestěhovalo do nového.

V suterénu budovy byl již funkční ozařovací trakt, hypertermie, ambulance pro radioterapii a brachyterapie s vlastním operačním sálem. V přízemí byly zřízeny čtyři ambulance - příjmová, chemoterapeutická, dispenzární a konsiliární, místnost pro ředění a aplikace ambulantní chemoterapie a prostory pro Centrum klinické onkologie CKO. V prvním patře bylo zázemí úseku radioterapie – plánování léčby, dozimetrie, pracovny fyziků a laborantů. V 5.,6. a 7. poschodí byly vybudovány tři lůžkové stanice – každá s 10 třílůžkovými pokoji a s jedním jednolůžkovým, dohromady s kapacitou 93 lůžek. K tomu byla na 5.poschodí otevřena stanice onkologické JIP se 4-5 lůžky, jedno z nich s laminárním prouděním vzduchu pro pacienty v těžké imunosupresi a s poruchami krvetvorby. V 6.poschodí byl zřízen v dalších letech stacionář ambulantní onkologické léčby. Koncem 90.let se místo lůžkové stanice na 7. patro přestěhovalo plicní oddělení a lůžková kapacita ONO tak byla 62 standardních a 4 lůžka JIP.

Ostatní patra původního Onkologického centra byla po dlouhou dobu volná, nedošlo k naplnění původních plánů z 80. let, a tak koncem 90. let zde byla postupně zřízena oddělení – gastroenterologické, kardiologické a kardiochirurgické, zčásti i oddělení urologické a neonatologické.

Kompletní historie oddělení po roce 1993 k nahlédnutí - ZDELékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace