CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

 

Historie oddělení úrazové chirurgie

 

Úrazová chirurgie - traumatologie v doslovném významu nauka o ráně, poranění a jejich léčení je speciální chirurgický obor, který lze v přeneseném slova smyslu označit za moderního pokračovatele středověkého ranhojičství a umění léčit rány. Spolu s porodnictvím je vlastně nejstarším odvětvím lékařství.

nejčastější středověká válečná poranění antický vytahovač kopí -Iatros přístroj na napravování zlomenin stehenní kosti

Ošetřování poraněných patřilo odedávna k nejstarší léčebné činnosti lidstva. Pud sebezáchovy nutil již v prehistorii člověka, aby ošetřil svá zranění utrpěná na lovu nebo v boji, aby zakryl ránu, zastavil krvácení, tlumil bolest zklidněním končetiny a poskytl tak organismu možnost zhojení. Archeologické nálezy nasvědčují nejen tomu, že naši předkové trpěli přibližně týmiž traumaty jako člověk dnešní, ale i tomu, že některá poranění včetně zlomenin se i při primitivních způsobech léčení hojily a zhojily. Historie Odd. úrazové a plastické chirurgie v Č. Budějovících.

 

 

MUDr. Josef PodlahaSamostatné traumatologické oddělení vzniklo v Č. Budějovicích v r. 1953, kdy tehdejší primář chirurgického odd, prof. Domanský, žák prof. Jiráska, vyčlenil samostatná úrazová lůžka a vedením a ošetřováním poraněných pověřil prim. MUDr. Josefa Podlahu, který byl do té doby v čele chirurgického odd. v Českém Krumlově. MUDr. Josef Podlaha - první přednosta odd. v letech 1953 - 1979, zkušený diagnostik a operatér úrazů hlavy, hrudníku i orgánů dutiny břišní, zaváděl systematicky operační postupy při léčené zlomenin včetně krčku stehenní kosti, uvedl do praxe komplexní léčbu plynaté sněti v hyperbarické komoře, byl skvělým učitelem lékařů i sester.

 

MUDr. Miloslav Pexa MUDr. Miloslav Pexa - pokračovatel prim. Podlahy v budování moderního traumatologického oddělení, funkci přednosty zastával až do r. 1993. Věnoval se posudkové a dokumentační činnosti, kontrole agendy a administrativy, nezanedbatelná byla i jeho pedagogická činnost, vždy byl ochoten odbornou radou poradit mladším kolegům.

 
 

MUDr. Pavel Kopačka MUDr. Pavel Kopačka - současný přednosta oddělení, za jeho vedení získalo oddělení statut traumatologického centra pro Jihočeský kraj, v běžnou praxi byly zavedeny dříve nedostupné metody osteosyntezy, hlavně zajištěné hřebování dlouhých kostí, činnost oddělení byla rozšířena o rekonstrukční chirurgii včetně replantací a mikrochirurgické přenosy volných laloků. V roce 1953 vzniklo v naší nemocnici samostatné Traumatologické oddělení, jehož činnost byla v posledním desetiletí minulého století rozšířena v rámci plastické chirurgie o rekonstrukční chirurgii včetně replantací a mikrochirurgického přenosu volných laloků a estetickou chirurgii. Traumatologické odd. se tak přeměňuje na Oddělení úrazové a plastické chirurgie. V roce 1998 z rozhodnutí tehdejší ministryně zdravotnictví MUDr. Roithové naše odd. získává statut traumacentra k zajištění specializované a vysoce specializované péče o poraněné v rámci Jihočeského kraje.

 

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace