CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

Neurologické oddělení

anglický název: Department of Neurology


prim. MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.

vrchní sestra Hana Foltýnová

Zástupce primáře
MUDr. Miroslava Nevšímalová

Mapa areálu


Kontakty

telefonemail
Sekretariát387 875 801nervove@nemcb.cz

umístění odělení - Nově v pavilonu C

Základní informace:

Oddělení zajišťuje akutní i plánovanou péči o pacienty s onemocněním nervového systému z celého jihočeského regionu.

Od r. 2015 jsme držitelem akreditace v celém vzdělávacím programu neurologie.

Oddělení má k dispozici 32 standardních a 6 monitorovaných lůžek IMP. JIP o celkové kapacitě 9 lůžek sdílí s Interním oddělením.

Dispenzarizace pacientů probíhá ve 4 specializovaných ambulancích.

V akutní ambulanci jsou ošetřeni pacienti s neodkladnými stavy bez nutnosti objednání.

Oddělení je integrální součástí Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče, úzce spolupracuje s Neurochirurgickým oddělením.

Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče (KCC)

Multioborový tým skládající se z neurologa, radiologa, intenzivisty a neurochirurga se účastní na urgentní diagnostice a léčbě pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou (CMP) podáním intravenózní trombolýzy, případně kombinací s emergentní intervencí endovaskulární nebo neurochirurgickou.

V době zásahu Zdravotnická záchranná služba (ZZS) komunikuje přímo s lékařem týmu.

Spolupracuje s Iktovým centrem Nemocnice Písek i ostatními nemocnicemi, přebírá pacienty ke kombinované léčbě mozkové mrtvice.

Aby byl záchyt CMP v terénu co nejpřesnější, probíhá pravidelné školení zdravotníků na stanicích ZZS v oblasti přednemocniční péče o akutní CMP. Školení provádějí lékaři Neurologického oddělení každého ½ roku.

Akutní neurologická ambulance

Zajišťuje vyšetření neodkladných neurologických stavů. Jsou zde vyšetřeni pacienti přivezení Zdravotnickou záchrannou službou i samostatně příchozí.

K vyšetření v akutní ambulanci není možné objednání. Doba čekání závisí na aktuálním provozu a pořadí pacientů určuje ordinující lékař na základě medicínských priorit.

Ambulance neslouží ke komplexnímu vyšetřování chronických stavů.

Ambulance je součástí oddělení urgentního příjmu- tel. 387 876 957, 387 876 958.

Ambulance pro cévní onemocnění mozku

Pacienti po cévní mozkové příhodě jsou v pravidelných intervalech sledováni specialisty v oblasti cévní neurologie.

V cévní ambulanci neurologie jsou rutinně prováděna ultrazvuková vyšetření krkavic a vertebrálních tepen na krku (extrakraniální), i tepen mozku (transkraniální) (TCCD).

Ambulance zajišťuje časné kontroly pacientů po akutních CMP, pooperační kontroly.

Objednání: tel.: 387 87 4017, s. Honnerová

Regionální centrum spasticity

Spasticita – zvýšené napětí svalů provázené křečemi, bolestmi a omezením pohybu, případně deformitou končetiny. To vše snižuje kvalitu života pacienta. Spasticita vzniká po mozkových příhodách, traumatech mozku a míchy, nebo při roztroušené skleróze.

V r. 2016 získalo Neurologické oddělení statut regionálního centra pro léčbu spasticity. V centru jsou léčeni pacienti z celého Jihočeského kraje se spasticitou fokální (např. postižení jedné končetiny), i generalizovanou (postižení větší části těla). Farmakologická léčba spočívá v cílené aplikaci botulotoxinu do postižených svalů nebo baclofenem podávaným přímo do páteřního kanálu (intrathekálně) implantovanou pumpou. Integrální součástí léčby je specifická fyzioterapie.

Objednání: zdravotní sestra Stolbenková,  tel 387 875 841

 

Neurofyziologické ambulance (EMG, EP)

Jsou zde prováděna vyšetření pacientů se zaměřením na přirozené i evokované elektrické projevy mozku, míchy, periferních nervů a svalů. Jedná se o elektroencefalografii, elektromyografii a evokované potenciály.

Jsou zde prováděná přípravná vyšetření pro intraoperační snímání evokovaných odpovědí na operačních sálech u vybraných neurochirurgických a kardiochirurgických zákroků.

Pro vyšetřením v neurofyziologické ambulanci je vyžadováno:

Aktuální neurologické vyšetření a jasně definovaná otázka na kterou má indikované vyšetření odpovědět (zajistí indikující lékař). Bez kompletní dokumentace nemůže být pacient řádně vyšetřen.

Objednání: tel.: 387 87 5841, s.Stolbenková v době 7:30-8:30, 14:30-15:30, mail: nervove@nemcb.cz.

Ambulance EEG a epileptologie

Provádí elektroencefalografické vyšetření pro potřeby Neurologického oddělení a také ostatních oddělení nemocnice, zejména pro ARO a Infekční oddělení. Disponuje dvěma přenosnými EEG přístroji, které umožňují vyšetření přímo u lůžka pacienta.

Diagnostikuje a léčí akutní epileptické stavy, zahajuje antiepileptickou léčbu. Po stabilizaci předává do péče ambulantního neurologa.

Sleduje vybrané pacienty s epilepsií a vybranými epileptickými syndromy. Provádí konziliární činnost pro ambulantní sféru. Provádí poradenskou činnost pro pacienty a rodinné příslušníky.

V rámci superkonziliární činnosti vyhledává pacienty neodpovídající na antiepileptickou léčbu (farmakoresistentní), konzultuje a zajišťuje přípravu pro epileptochirurgickou léčbu.

Spolupracuje se spánkovou laboratoří zdejší nemocnice.

Objednání: tel.: 387 87 5842, s. Cibuzarová

Centrum pro demyelinizační onemocnění

Od r. 2001 je zřízeno specializované centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění při Neurologickém oddělení. V dispenzarizaci vede pacienty z celého regionu s demyelinizačním onemocněním. Hlavní skupinu tvoří pacienti s roztroušenou sklerózou. Dále to jsou neuromyelitis optica, ADEM (akutní demyelinizační encefalomyelitida) a další autoimunitní onemocnění CNS.

Centrum zajišťuje specifickou léčbu pacientů s roztroušenou sklerózou, poskytuje poradenskou a konziliární činnost v oblasti demyelinizačních a autoimunitních onemocnění CNS.

Objednání: tel.: 387 87 5822, s. Valachovičová

Ambulance pro neurodegenerativní nemocnění

Zabývá se komplexní diagnostikou pacientů s neurodegenerativním onemocněním. Zajišťuje zavedení úvodní léčby. Pro chronickou dispenzarizaci předává do péče spádových ambulantních neurologů. Zajišťuje poradenskou činnost pro rodinné příslušníky pacienta.

Superkonziliární činnost:

Neurologické oddělení Nemocnice České Budějovice provádí superkonziliární činnost pro celý Jihočeský kraj v oboru neurologie.

Žádosti o konzilium zasílejte emailem na nervove@nemcb.cz.

Akutní (neodkladné) konzultace nutno domluvit telefonicky se službu konajícím lékařem oddělení, tel.: 387 87 5831.

 

Pro vyšetření ve specializovaných ambulancích je vyžadováno:

Stručný diagnostický souhrn (epikríza), aktuální neurologické vyšetření, medikace včetně dávkování, kompletní obrazová dokumentace. Jasně definovaná konkrétní otázka, na kterou má vyšetření odpovědět (zajistí indikující lékař).

Kontakt na indikujícího lékaře, případně pacienta.

Obrazová dokumentace - snímky (zaslat do PACS Nemocnice Č. Budějovice, a.s. z oddělení, kde byly zhotoveny).

Vzor žádosti o obrazovou dokumentaci: zde

Bez kompletní dokumentace nemůže být pacient řádně vyšetřen.

Doporučujeme, aby se k vyšetření dostavila i osoba blízká, resp. osoba pečující o pacienta.

 

Ordinační hodiny - ambulance

 

 

 

 

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace