Víc než nemocnice.
oceneni
hc

Interní oddělení

anglický název: Department of Internal Medicine


primářka MUDr. Marie Pešková

vrchní sestra Bc. Pavla Havlišová

Zástupce primáře
MUDr. Martin Holý

Mapa areálu


Kontakty

telefonemail
příjmová ambulance387 875 310 interna@nemcb.cz
387 875 301sekretariát

Základní informace:

V současnosti Interní oddělení funguje jako klasická interna s nediferencovaným příjmem pacientů: Jsou zde ošetřování nemocní s interními chorobami s výjimkou akutních stavů v kardiologii a gastroenterologii, které vyžadují invazivní řešení

Interní oddělení disponuje 90 lůžky na 2 standardních stanicích, na jednotce intermediární péče a na jednotce intenzivní a metabolické péče.

Ročně na Interním oddělení hospitalizujeme téměř 4000 pacientů s onemocněním srdce, plic, cév, kostí, zažívacího traktu, ledvin, pohybového aparátu, žláz s vnitřní sekrecí, poruch metabolismu a vnitřního prostředí, s onemocnění krve .

Během hospitalizace poskytujeme vyšetřovací a léčebné metody, komplexní ošetřovatelskou péči, edukační program pro diabetiky, pro nemocné s ledvinným onemocněním, endokrinologické stavy, s poruchami příjmu potravy, dietoterapii, péči o rány, ve spolupráci s rehabilitačním oddělením fyzioterapii.

V ambulanci všeobecné interny provedeme 5000 akutních interních vyšetření

Na jednotce intenzivní a metabolické péče poskytujeme zdravotní péči komplikovaným pacientům v kritickém stavu s interními a neurologickými chorobami Jsme vybaveni u lůžka invazivním monitorováním hemodynamických parametrů, akutní hemodialýzou, ultrazvukovým vyšetřením srdce, břicha a cév,což umožňuje okamžitou diagnostiku stavu.

Součástí oddělení jsou odborné ambulance vedené specialisty pro revmatologii, diabetologii, endokrinologii, nefrologii, osteologii, angiologii, kardiologii, poruchy metabolismu a klinickou farmakologii, dále ultrazvukové pracoviště, denzitometrické pracoviště a dialyzační středisko. Lékaři interního oddělení provádí konziliární činnost v rámci předoperačních vyšetření a pro složité stavy v oboru vnitřní lékařství a   dalších specializací.

Odborné ambulance poskytují specializovanou péči pro obyvatelstvo Jihočeského kraje.

Revmatologie dispenzarizuje pacienty se závažnými a komplikovanými chorobami pohybového aparátu, poskytuje péči o pacienty s onemocněním pojiva během gravidity ve spolupráci s neonatology, gynekology a dětským revmatologem, je centrem po aplikaci biologické léčby.

Diabetologie zajišťuje komplexní péči pro diabetiky 1. typu, aplikaci inzulinových pump včetně technického a konzultačního zázemí, pro komplikované pacienty s diabetes mellitus, pro těhotné diabetičky.

Podiatrie umožňuje komplexní péči i diabetickou nohu jako je ošetřování ran, komplexní diagnostiku obtíží ve spolupráci s angiology, intervenčními radiology, mikrobiology, cévními chirurgy.

Endokrinologie se stará o komplikované pacienty s onemocněním štítnice, příštítných tělísek, nadledvin, hypofýzy, hypothalamu, spolupracuje s chirurgy, neurochirurgy, ORL specialisty.

Osteologie sleduje a léčí komplikované formy osteoporózy a další onemocnění kosti, provádí ročně 6000 denzitometrických vyšetření

V metabolické ambulanci jsou sledováni komplikovaní pacienti s poruchami příjmu potravy, kteří na základě onemocnění zažívacího traktu užívají speciální diety, mají domácí enterální nebo parenterální výživu.

Klinická farmakologie zajišťuje sledování farmakokinetických a farmakodynamických dějů u hospitalizovaných pacientů, konzultuje lékové interakce u komplikovaných pacientů.

Angiologie vyšetřuje onemocnění žilního a tepenného systému končetin, mozkových tepen, av fistulí a zajišťuje následné řešení cévním chirurgem, intervenčním radiologem, ambulantně monitoruje léčbu žilních trombóz, vyšetřuje pacienty před založením av fistulí a pomáhá řešit jejich komplikace.

Kardiologie sleduje nemocné po léčebných zákrocíxh a operacích, s chronickým onemocněním srdce.

Ultrazvukové pracoviště poskytuje diagnostiku onemocnění srdce, plicní embolie, štítnice, vyšetření břicha, zavedení centrálních žilních katetrů a evakuaci tekutiny z pohrudniční dutiny, břicha po UZ kontrolou.

Nefrologie dispenzarizuje nefrologické pacienty, provádí funkční vyšetření ledvin, provádí biopsie ledvin, připravuje pacienty s ledvinnou nedostatečností k náhradě ledvinných funkcí umělou ledvinou hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou, vyšetřuje   příjemce a dárce před transplantací ledviny,sleduje pacienty po transplantaci ledviny.

Dialyzační středisko má v pravidelném dialyzačním programu 80 pacientů a zároveň poskytuje náhradu ledvinných funkcí u pacientů s náhlým ledvinným poškozením. Disponuje 15 lůžku, ročně provede na 11 000 výkonů. Provádí všechny hemoeliminační procedury i peritoneální dialýzu.

Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. je akreditovaným pracovištěm ve specializačním vzdělávání pro lékaře v oboru vnitřní lékařství, nefrologie, revmatologie, osteologie, diabetologie, endokrinologie.

Interní oddělení představuje výukovou základnu pro studenty Střední zdravotnické školy, Vyšší odborné zdravotnické školy v Č. Budějovicích, pro Zdravotně sociální fakultu Jihočeské university v Č. Budějovicích, pro Lékařské fakulty University Karlovy v Praze.

 

Odborné ambulance:

Interní ambulance

 

 

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Jihočeský Kraj Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje ISO 27001.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace