CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

Kardiologické oddělení

anglický název: Department of Cardiology


primář MUDr. Jiří Haniš

vrchní sestra Anna Vítová

Zástupce primáře: MUDr. Martin Vácha

Mapa areálu


Kontakty

telefonemail
387 874 301kardiologie@nemcb.cz
fax387 874 302

Základní informace:

Kardiologie je spolu s Kardiochirurgií regionálním Kardiocentrem poskytujícím komplexní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči nemocným s kardiovaskulárními chorobami. Stěžejní činností je péče o nemocné s ischemickou chorobou srdeční, chlopňovými vadami srdce, poruchami srdečního rytmu a dále o nemocné s těžkými formami srdečního selhání. Provádějí se zde léčebné zásahy jak konzervativní povahy (medikamentózní a injekční či infúzní léčba), tak operační (intervenční zákroky na koronárních tepnách, implantace kardiostimulátorů, ICD, katetrizační ablace a řada dalších). Ve spolupráci s interními odděleními ostatních nemocnic v regionu a s územními středisky záchranné služby jsou na oddělení ošetřováni nemocní s akutním infarktem myokardu přímou koronární angioplastikou (direct PCI), což je v současné době nejmodernější způsob ošetření srdečního infarktu.

Odborné ordinace pro ambulantní péči pokrývají celé spektrum činnosti v oboru kardiologie. I pro ambulantní pacienty se zde provádí echokardiografická vyšetření, zátěžová funkční vyšetření (ergometrie, spiroergometrie) a monitoring poruch srdečního rytmu nebo krevního tlaku (Holterovské monitorování).

Kardiologie dále zajišťuje vyšetření před operací srdce. Ve spolupráci s kardiochirurgy se stanovuje definitivní indikace k operacím.

Kardiologický program je jedním z hlavních programů nemocnice, přičemž počtem a kvalitou výkonů se Kardiocentrum řadí mezi přední obdobná pracoviště v České republice.

Kontakty:

 Název   Telefon
  zástupce primáře +420 387 874 303
  vrchní sestra +420 387 874 305
  sekretariát +420 387 874 301
  fax +420 387 874 302
lůžková oddělení koronární jednotka +420 387 874 361
  intermediární péče a arytmologická jednotka +420 387 874 351
  standardní lůžková stanice +420 387 874 341
specializovaná pracoviště echokardiografická laboratoř +420 387 874 385
  laboratoř funkční diagnostiky +420 387 874 315 (16)
     

Ambulance:

Název Den provozu Ordinační doba Telefon Ordinující lékař Sestra
Příjmová ambulace

všední dny 6.30-15.00, v ostatní dny non stop jako pohotovost

  387 874 311 dle rozpisu služeb
Červenková
Votavová
Krulišová
 

 

Ambulance preventivní kardiologie pondělí 8,30 - 13,00 387 874 387 Dr. Nováková

Smržová,

Ambulance pro kardiostimulaci, arytmologie pondělí 8,00 - 14,00 387 874 388   Vondrušková
(v alternaci): MUDr.Haniš, MUDr.Bulava PhD. úterý 8,00 - 15,00 387 874 388   Vondrušková
  středa 8,00 - 15,00 387 874 388   Vondrušková
  čtvrtek 8,00 - 15,00 387 874 388   Vondrušková
  pátek 8,00 - 15,00 387 874 388   Vondrušková
Ambulance pro ischemickou chorobu srdeční(ICHS) úterý 9,00 - 12,00 387 874 387 Dr. Krejčí, Dr. Romsauer Fantová
Ambulance pro klinické studie středa 13,00 - 14,30 387 874 387   Smržová
Ambulance primáře středa 9,00 - 12,00 387 874 387 prim. Dr. Toušek, FESC. Smržová
Ambulance pro srdeční vady a srdeční selhání úterý 13,00 -15,00 387 874 387 Dr. Pešl, Dr. Romsauer Smržová
 Ambulance pro srdeční vady pátek 9,00 - 13,00 387 874 387 Dr. Šindelářová Smržová
Ambulance kardiologická (po operacích srdce) čtvrtek 9,00 - 13,00

387 874 387

MUDr. Frána Fantová
Ambulance kardiologická čtvrtek 8,30 - 13,00 387 874 381 Dr. Šulda Smržová
Ambulance kardiochirurgická pondělí 9,00 - 14,30 387 874 250   Hauerová
  úterý 9,00 - 14,30 387 874 250   Hauerová
  středa 9,00 - 14,30 387 874 250   Hauerová
  čtvrtek 9,00 - 14,30 387 874 250   Hauerová
  pátek 9,00 - 14,30 387 874 250   Hauerová
Arytmologická ambulance pondělí, úterý  8,00 - 15.30 387 874381 dr.Ošmera Smržová
  středa  8,00 - 14.00 387 874381 dr.Haniš Fantová
EKG, odběrová místnost pondělí 7,15 - 15,00 387 874 382   Růžičková
  úterý 7,15 - 15,00 387 874  382   Růžičková
  středa 7,15 - 15,00 387 874 382   Růžičková
  čtvrtek 7,15 - 15,00 387 874 382   Růžičková
  pátek 7,15 - 15,00 387 874 382   Růžičková
Laboratoř funkční diagnostiky pondělí 8,00 - 15,00 387 874 317 Dr. Janžura, Dr. Stašková Zemanová, Zíková
  úterý 8,00 - 15,00 387 874  317 Dr. Janžura, Dr. Stašková Zemanová, Zíková
  středa 8,00 - 15,00 387 874 317 Dr. Janžura,Dr. Stašková Zemanová, Zíková
  čtvrtek 8,00 - 15,00 387 874 317 Dr. Janžura, Dr. Stašková Zemanová, Zíková
  pátek 8,00 - 15,00 387 874 317 Dr. Janžura, Dr. Stašková Zemanová, Zíková

Vyšetření, prováděná kardiologickým oddělením

Název Zkratka Popis
Elektrokardiogram EKG Vyšetření povrchových elektrických potenciálů srdce
Ergometrie VE, BE Vyšetření EKG (TK, P) při fyzické zátěži
Spiroergometrie   Vyšetření EKG (TK, P) při fyzické zátěži s kontinuální analýzou vydechovaných plynů
Spirometrie   Vyšetření funkce plic a dýchacích cest
Holter EKG   Ambulantní sledování EKG po 24 hodin
Holter TK   Ambulantní sledování krevního tlaku po 24 hodin
Digitální fotopletysmografie DPPG Funkční vyšetření žilního systému dolních končetin
Vyšetření cév UZ průtokoměrem AVG Jednoduché vyšetření tepen ultrazvukem
Ortostatický test   Vyšetření reakce oběhového systému na změnu polohy
     
Ultrazvuk srdce TTE Vyšetření srdce ultrazvukem, sonda přiložena na hrudník
Ultrazvuk srdce jicnovou sondou TEE Vyšetření srdce ultrazvukem, sonda zavedena do jícnu
Duplexní UZ vyšetření cév   Vyšetření cév ultrazvukem
Ultrazvuk břicha   Vyšetření břišních orgánů ultrazvukem (mohou být poškozeny při onemocnění srdce nebo naopak)
     
Koronarografie SKG Kontrastní RTG vyšetření věnčitých tepen
Koronární angioplastika PTCA, PCI Roztažení zúžené koronární tepny balonkovým katetrem, ev. s vložením stentu
Přímá koronární angioplastika dPCI Zprůchodnění uzavřené koronární tepny při srdečním infarktu
Ventrikulografie   Kontrastní RTG vyšetření srdečních oddílů
Intravaskulární ultrazvuk. vyšetření IVUS Ultrazvukové vyšetření tepen sondou zavedenou do nitra tepny
Katetrizační uzávěr   Uzávěr otvoru v srdeční přepážce (nebo jinde) katetrizační metodou
Amplatzův okluder   Vlastní zařízení zaváděné do srdce při katetrizačním uzávěru(zůstává v srdci trvale)
     
Dočasná kardiostimulace DKS Zavedení elektrod pro elektrickou stimulaci do srdečních oddílů(kardiostimulátor je mimo pacienta)
Trvalá kardiostimulace TKS Zavedení elektrod pro elektrickou stimulaci do srdečních oddílů a operační vložení kardiostimátoru do podkoží
Biventrikulární stimulace BiV Zavedení elektrod do srdečních oddílů a přístroje umožňujícího léčbu chronického srdečního selhání pomocí úpravy synchronizace komor
Implantabilní kardioverter-defibrilátor ICD Zavedení elektrod do srdečních oddílů a přístroje, který léčí závažné komorové arytmie
Elektrofyziologické vyšetření EFV Diagnostika síňových a komorových poruch srdečního rytmu
Elektrická kardioverze   Léčba poruch srdečního rytmu elektrickým výbojem
Radiofrekvenční ablace arytmií RFA Léčba síňových a komorových poruch srdečního rytmu pomocí katetrů umožňujících aplikaci radiofrekvenční energie
HUT   Vyšetření reakce kardiovaskulárního systému na změnu srdeční polohy(nakloněná rovina)
Punkce(pleury, perikardu)   Napíchnutí dutiny pohrudnice nebo osrdečníku jehlou(kanylou), vetšinou za účelem odsátí výpotku(tekutiny)
Umělá plicní ventilace UPV Umělé dýchání přístrojem prostřednictvím kanyly zavedené do průdušnice
Kontrapulzace   Léčba pomocí přístroje,který v koordinaci se srdečním rytmem vytváří zpětnou pulzovou vlnu v aortě a pomáhá tak plnit srdeční tepny u život ohrožujících stavů

Lékařského výzkum a vědecká činnost kardiologického oddělení

Základem práce oddělení je aplikovaná medicína- tzn. diagnostika a léčba vycházející z nejmodernějších poznatků lékařské vědy a aktuálních doporučení odborných společností.

Na lékařském výzkumu se Kardiocentrum-kardiologie podílí hlavně zapojením do velkých mezinárodních multicentrických studíí s širokým dopadem na aplikaci nových léčebných postupů.

Soupis proběhlých nebo probíhajících klinických studií v posledních 3 letech:
OASIS 5, OASIS 6, OASIS 7, CVT 3031 - 34, APEX - AMI, FINESSE, ACTIVE, ATHENA, CHAMPION - PLATFORM, ALPHEE

Kardiocentrum sleduje soustavně výsledky své práce a porovnává je s publikovanými výsledky jiných špičkových pracovišť především z Evropy a USA.

Například výsledky Jihočeského koronárního registru akutních srdečních infarktů zmapovaly v roce 2003 a 2004 jednak plošný výskyt srdečního infarktu v regionu a dále způsob, výsledky a dostupnost nejmodernější léčby infarktu - přímé koronární angioplastiky(dPCI). Z tohoto registru je patrné, že Česká republika je na 1.místě na světě v poskytování této nejmodernější léčby - kdy angioplastika je provedena u 93% pacientů, u kterých je vhodná (data byla prezentována současným místopředsedou Evropské kardiologické společnosti Prof. MUDr. Petrem Widimským, DrSc, FESC na Evropském kardiologickém kongresu v r. 2004 - viz 2 grafy pod textem).

1.graf: poměr přímé angioplastiky a trombolýzy u pacientů s akutním srdečním infarktem v Jihočeském kraji

poměr přímé angioplastiky a trombolýzy u pacientů s akutním srdečním infarktem

2.graf: Porovnání angioplastiky a trombolýzy u pacientů s akutním srdečním infarktem v Evropských zemích.

Porovnání angioplastiky a trombolýzy u pacientů s akutním srdečním infarktem v Evropských zemích

Kardiocentrum- kardiologie se v r.2005 podílelo na sběru dat v celonárodním "Registru akutních koronárních syndromů CZECH" Výsledky tohoto významného registru byly publikovány v průběhu roku 2007.

Indikace k arytmologickým výkonům v Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice, a.s.

 

Publikační činnost kardiologického oddělení k 20. 1. 2011

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace